Strona główna
Menu podmiotowe
Status prawny
Przedmiot działalności
i kompetencje
Struktura własnościowa,
majątek
Budżet
Organizacja
Dyrekcja
Rada Pedagogiczna
Rada Rodziców
Pracownicy Obsługi
i Administracji
Dzieci
Menu przedmiotowe
Tryb działania
Uchwały
Zarządzenia
Sposób załatwiania
spraw
Zestaw programów
i podręczniki
Zajęcia dodatkowe
Opłaty
Plany pracy
Zasady naboru
Zamówienia publiczne
Oferty pracy
Kontrole
Kontrola zarządcza
Rejestry, ewidencje,
archiwa
Informacje
nieudostępnione
ePUAP
Serwis
Instrukcja korzystania
z BIP
Redakcja
Strony usunięte
Statystyka

Budżet  przedszkola  Nr 1 w Łęczycy opiera się na planie wydatków

i dochodów przyznawanych corocznie przez Gminę Miasta Łęczyca.


Plan finansowy dochodów i wydatków przedszkola na rok 2013


Dochody – 120 650,00 zł
Wydatki – 965 109,00 zł

 


odpowiada: Ewa Wójcik

wytworzył: Dorota Drzewiecka

wprowadził: administrator

data: 19-03-2013

data: 19-03-2013

data: 19-03-2013Rejestr zmian strony