Strona główna
Menu podmiotowe
Status prawny
Przedmiot działalności
i kompetencje
Struktura własnościowa,
majątek
Budżet
Organizacja
Dyrekcja
Rada Pedagogiczna
Rada Rodziców
Pracownicy Obsługi
i Administracji
Dzieci
Menu przedmiotowe
Tryb działania
Uchwały
Zarządzenia
Sposób załatwiania
spraw
Zestaw programów
i podręczniki
Zajęcia dodatkowe
Opłaty
Plany pracy
Zasady naboru
Zamówienia publiczne
Oferty pracy
Kontrole
Kontrola zarządcza
Rejestry, ewidencje,
archiwa
Informacje
nieudostępnione
ePUAP
Serwis
Instrukcja korzystania
z BIP
Redakcja
Strony usunięte
Statystyka

Przedszkole Nr 1 w  Łęczycy jest jednostką organizacyjną Gminy
Miasto  Łęczyca,  prowadzącą  gospodarkę finansową na zasadach
określonych w ustawie o finansach publicznych.
Siedzibą Przedszkola Nr 1  jest budynek mieszczący się na terenie

miasta Łęczyca przy ulicy Zachodniej 17.

 

 

 

 odpowiada: Ewa Wójcik

wytworzył: Dorota Drzewiecka

wprowadził: administrator

data: 19-03-2013

data: 19-03-2013

data: 19-03-2013Rejestr zmian strony