Strona główna
Menu podmiotowe
Status prawny
Przedmiot działalności
i kompetencje
Struktura własnościowa,
majątek
Budżet
Organizacja
Dyrekcja
Rada Pedagogiczna
Rada Rodziców
Pracownicy Obsługi
i Administracji
Dzieci
Menu przedmiotowe
Tryb działania
Uchwały
Zarządzenia
Sposób załatwiania
spraw
Zestaw programów
i podręczniki
Zajęcia dodatkowe
Opłaty
Plany pracy
Zasady naboru
Zamówienia publiczne
Oferty pracy
Kontrole
Kontrola zarządcza
Rejestry, ewidencje,
archiwa
Informacje
nieudostępnione
ePUAP
Serwis
Instrukcja korzystania
z BIP
Redakcja
Strony usunięte
Statystyka

W Przedszkolu nr 1 zatrudnieni są pracownicy administracji i obsługi.
Podstawowym zadaniem pracowników administracji i obsługi jest zapewnienie
sprawnego działania przedszkola jako instytucji publicznej, utrzymanie obiektu
i jego otoczenia w ładzie i czystości.
Pracownicy administracji i obsługi współpracują z nauczycielami w zakresie
wychowania i opieki nad dziećmi.
Szczegółowy zakres obowiązków pracowników administracji i obsługi ustala
dyrektor przedszkola.
Podstawowe zadania i kompetencje pracowników administracji i obsługi określa
Statut przedszkola.

 

W Przedszkolu nr 1 w Łęczycy zatrudnionych jest:

 

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Gabriela Bagrowska

 

REFERENT KSIĘGOWY

Dorota Drzewiecka

 

INTENDENT

Bogusława Kolińska

 

KUCHARKA

Małgorzata Krysińska

POMOC KUCHARKI

Marzanna Gruzik

Mieczysława Dobrzyńska

 

POMOC NAUCZYCIELA

Urszula Raj

WiolettaGłodek

GrażynaFilipczak

Mieczysława Dobrzyńska

 

PRACOWNIK GOSPODARCZY

Tadeusz Nowakodpowiada: Ewa Wójcik

wytworzył: Dorota Drzewiecka

wprowadził: administrator

data: 21-03-2013

data: 21-03-2013

data: 21-03-2013Rejestr zmian strony