Strona główna
Menu podmiotowe
Status prawny
Przedmiot działalności
i kompetencje
Struktura własnościowa,
majątek
Budżet
Organizacja
Dyrekcja
Rada Pedagogiczna
Rada Rodziców
Pracownicy Obsługi
i Administracji
Dzieci
Menu przedmiotowe
Tryb działania
Uchwały
Zarządzenia
Sposób załatwiania
spraw
Zestaw programów
i podręczniki
Zajęcia dodatkowe
Opłaty
Plany pracy
Zasady naboru
Zamówienia publiczne
Oferty pracy
Kontrole
Kontrola zarządcza
Rejestry, ewidencje,
archiwa
Informacje
nieudostępnione
ePUAP
Serwis
Instrukcja korzystania
z BIP
Redakcja
Strony usunięte
Statystyka

Przedszkole Nr 1

________________________________

      ul. Zachodnia 17, 99-100 Łęczyca

tel./fax: 24 721-03-54
e-mail: przedszkole_1@poczta.onet.pl
________________________________

www: www.p1leczyca.wikom.pl

odpowiada: redaktor                data: 04-06-2012

wytworzył: administrator           data: 04-06-2012

wprowadził: administrator         data: 04-06-2012Rejestr zmian strony